Norge endrer kravene til fremtidige borgere

Norge gjennomfører betydelige endringer i reglene for tildeling av statsborgerskap, herunder økte språkkrav og endring av fristen for å søke om statsborgerskap.

Norge innfører en rekke viktige endringer i statsborgerskapsreglene som kan gjøre det vanskeligere å få statsborgerskap.

Fra neste år skjerper Norge språkkravene for de som ønsker å bli statsborgere i landet – språkkunnskapskartellet oppheves. I tillegg vil perioden som kreves for å oppholde seg i landet før søknad om statsborgerskap forlenges eller forkortes avhengig av søkerens inntekt.

Det er et skilt i språkkravene

Fra 1. januar 2022 heves det påkrevde språknivået fra A2 til B1, basert på Common European Framework of Reference for Languages.

A2 betyr grunnleggende norsk og B1 regnes som flytende eller semi-flytende.

Kravet om obligatorisk undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap oppheves.

Et unntak fra de nye språkkravene gjelder i tilfeller der en person på grunn av visse personlige forhold eller helseplager ikke klarer å nå B1-nivå i muntlig norsk.

Dersom statsborgerskapssøknaden sendes inn før januar 2022, gjelder ikke de nye kravene ennå.

Du kan lære mer om endringene i språkkunnskaper UDI side.

Endringer i botid

Fra januar 2022 vil antall år du har bodd i Norge for å søke om norsk statsborgerskap øke eller redusere avhengig av inntekten din.

Potensielle norske statsborgere som tjener mer enn 319 997 kroner per år (eller det regjeringen kaller «tilstrekkelig inntekt»), vil raskere kunne søke om statsborgerskap: Den påkrevde botiden vil reduseres fra syv til seks år de siste ti årene.

Men for de som ikke får «tilstrekkelig inntekt», forlenges denne perioden.

Etter de nye reglene vil fremtidige borgere som ikke får tilstrekkelig inntekt, måtte bo i Norge i åtte av de siste 11 årene (i stedet for syv av ti).

Tilbakevirkende endringer vil ikke gjelde – dersom en søknad om statsborgerskap sendes inn før endringen trer i kraft, vil det ikke påvirke søknaden.

Du kan finne ut mer om endringer i livsperioden UDI side.

Utarbeidet av thelocal.no.

Jeg likte det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Norge endrer kravene til fremtidige borgere

sfgdfg

Osgar Glaziere

"Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.