Dmitry Kalin er bekreftet som leder av fengselsadministrasjonen

Ministeren uttrykte tillit til at Kalins i kandidatutvelgelsesprosessen demonstrerte kunnskap om ledelse av offentlige forvaltningsinstitusjoner, inkludert en forståelse av personell- og økonomistyringsprosesser, samt ferdigheter i strategisk planlegging. «Jeg er overbevist om at den nye lederen, basert på rettsstatens verdier, vil være i stand til å sikre utviklingen av det latviske fengselssystemet og konkret implementere fengselssystemets oppgaver i samsvar med europeiske verdier», understreket Justisminister Jānis Bordāns.

Dmitry Kalins yrkeserfaring

Så langt har Dmitry Kalin vært leder for Olaine-fengselet. Vinneren av anbudet fra 2015 til 2016 var for øvrig også byggekoordinator for Norsk finansielt virkemiddelprosjekt og organiserte byggeprosessene for etablering av en ny enhet i Olaine fengsel.

Siden 2019 koordinerer D. Kalins på sin side prosjektet til det norske finansielle instrumentet med mål om å etablere et nytt opplæringssenter for fengselsspesialister på territoriet til Olaine-fengselet. Siden 2020 har Dmitrijs Kalins representert den latviske fengselsadministrasjonen i arbeidsgruppen EuroPris.

Kalins har et diplom for høyere profesjonsutdanning og en jobbbeskyttelseskvalifikasjon fra Agricultural University of Latvia, samt en bachelorgrad i ingeniørfag.

Hvordan gikk løpet?

Konkurransen gikk i fire runder. Anbudskommisjonen vurderte i første fase innsendt dokumentasjon og søkernes etterlevelse av kravene. I andre runde av konkurransen forklarte søkerne for utvelgelseskomiteen sin begrunnelse for den ledige stillingen og presenterte sin visjon om prioriteringene, utviklingen og kjernearbeidet til IEP de neste tre årene for å redusere tilbakefall betraktelig. Også under andre runde skulle kandidatene svare på 10 spørsmål om struktur og grunnleggende prinsipper for offentlig forvaltning, budsjettplanlegging, den administrative prosessen i institusjonen og institusjonens omfang. I løpet av denne runden ble også kandidatenes kommunikasjons-, argumentasjons- og presentasjonsevne vurdert.

Innholdet fortsetter etter annonsen

Reklame

Kandidaten som ble nominert til tredje trinn av konkurransen ble vurdert ved å teste sine lederegenskaper: teamledelse og endringsledelse, utviklingsorientering, strategisk visjon, samt evnen til å ta beslutninger og ta ansvar. I fjerde fase av konkurransen fant det sted en diskusjon mellom justisministeren og kandidaten anbefalt av kommisjonen.

Hvem var i juryen?

Kandidatevalueringskommisjonen ble ledet av Jānis Muudkovskis, direktør for statskansleriet, og var sammensatt av: Aldis Bukšs, sjef for kontoret til justisministeren, Mihails Papsujevičs, statssekretær i Justisdepartementet, Andris Rapiņš, nestleder Statssekretær og Airisa Auzāne, direktør for personalforvaltningsavdelingen i Justisdepartementet. Følgende uavhengige observatører ble også invitert til å evaluere kandidatene: Valts Kalniņš, forskningsmedarbeider ved PROVIDUS Public Policy Center, Inese Tauriņa, direktør for Society for Transparency – Delna, og Edgars Bole, styremedlem i Latvian Interior Workers» Union.

Rapporter en feil i artikkelen

Marker den feilstavede teksten og trykk Ctrl+ Enter.

Edgarda Thornee

"Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.