Rapport fra National Security and Defense Committee: SEIM godkjente loven om etterretningskontrollører

9. desember 2021 (flere nyheter)

I dag godkjente SEIM loven om etterretningsombudsmenn, på grunnlag av hvilken en ny institusjon av etterretningsombudsmenn vil bli opprettet i det litauiske rettssystemet. Denne loven etablerer den juridiske reguleringen av uavhengig tilsyn med eksterne etterretningsinstitusjoner, som skal bidra til å sikre uavhengighet, legitimitet og etterlevelse av kravene til beskyttelse av menneskerettigheter og friheter til etterretningstjenestenes virksomhet.

Etter anbefaling fra presidenten for SEIM vil SEIM utnevne to etterretningskontrollører for en periode på fem år, hvorav den ene vil bli utnevnt til leder av kontoret til etterretningsombudsmannen.

Etterretningskontrollører vil utføre uavhengig tilsyn med lovligheten av etterretningsaktiviteter og vurdering av overholdelse av menneskerettighets- og frihetskrav.

Tjenestemenn vil på eget initiativ eller etter en klage fra søkere, fysiske eller juridiske personer, kunne undersøke handlinger utført av etterretningstjenester eller tjenestemenn som kan krenke søkerens rettigheter og friheter eller behandlingen av personopplysninger som behandles for den nasjonale sikkerhets- eller forsvarsformål vurderer legitimiteten til etterretningsinnhenting og anvendelse av etterretningsteknikker.

Etterretningskontrollører vil ikke kunne utnevne medlemmer av politiske partier eller deltakere i en uavhengig politisk kampanje og vil ikke kunne delta i noen politisk aktivitet.

Vedtakelsen av loven om etterretningskontrollører vil bidra til å styrke offentlighetens tillit til etterretningstjenestene, siden det vil være den eneste personen, bortsett fra etterretningstjenestene selv, som har all informasjon som er nødvendig for å objektivt etterforske en tvist eller tvil.

Modellen til etterretningskontrollørene som skal etableres i Litauen ble utarbeidet etter en grundig analyse av modellene til lignende institutter i Norge, Nederland, Finland og andre NATO- og EU-land.

Kontakter:

Kontoret til den nasjonale sikkerhets- og forsvarskomiteen

tlf. (8 5) 239 6774

Rapporten ble publisert av: Jolanta Anskaitienė, kanselli i Seimas i Republikken Litauen

SNB Pressesenter publiserer pressemeldinger fra ulike organisasjoner. Personene som har lagt dem ut og organisasjonene de representerer er ansvarlige for innholdet i varslene.

Osgar Glaziere

"Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.