også 2.000 Euro medfinansiering for forretningsreiser fristet gründere. Bedrifter benyttet seg av reisestipendene

Det PARP-tildelte forretningsreisestipendprogrammet har vakt stor interesse blant gründere. Det var mulig å få inntil 2.000,- til utgifter knyttet til en tjenestereise. støtte til euroen.

Føtter. Shutterstock

Den første utgaven av konkurransen var svært populær og etter at rekrutteringen ble lansert 20.-24. august 2021, kom det inn 60 søknader, hvor verdien oversteg tilgjengelig budsjett med to ganger. Fra denne puljen er det etter en nøye evaluering valgt ut over 30 mottakere som skal organisere økonomiske oppdrag i Norge.

også 2 000 euro medfinansiering for å dekke utgifter til forretningsreiser kunne oppnås av gründere som en del av et initiativ implementert av det polske byrået for forretningsutvikling. Interessen for programmet var så stor at midlene tok slutt på rekrutteringsdagen.

Bedrifter på farten

Ovenfor Den 20.-23. oktober 2021 besøkte 15 mottakere Bygg Reis Deg, den største norske byggemessen (dvs. de neste, som kontrakter inngås med, skal på oppdrag under Nor-Shipping-messen (10.-13. januar 2022) ) og Oslo Innovation Week (september 2022).

Som en del av hvert økonomisk oppdrag mottar en polsk mikro-, liten eller mellomstor gründer støtte som dekker kostnadene ved en forretningsreise i utlandet i kongeriket Norge, samt adgang til utstillingsarrangementet og deltakelse i et matchmaking-arrangement i regi av PARP og Innovasjon Norge. Som et resultat av oppdraget vil mottakerne etablere en rekke verdifulle kontakter med norske enheter, som vil resultere i fremtidige forretningssamarbeid, igangsetting av felles prosjekter og erfaringsutveksling. Derfor er det vanlig å omtale denne typen støtte som «reisestipend».

Reisestipend: den viktigste informasjonen

Som en del av Reisestipendene ble det utarbeidet en pulje på 50.000 til polske og norske små og mellomstore bedrifter. EUR. Programmets midler er begrenset, og rekrutteringen fortsetter inntil utmattelse. Entreprenører kan bruke midlene som er oppnådd for deltakelse på messer, arrangementer og andre forretningsmøter.

Initiativet gjennomføres med midler fra den norske finansmekanismen og det europeiske økonomiske samarbeidsområdets finansieringsmekanisme for 2014-2021. Målet er å støtte direkte møter mellom polske og norske bedrifter. Støtten som oppnås i konkurransesammenheng vil blant annet være tilgjengelig for å dekke kostnadene ved en forretningsreise til utlandet, for å kjøpe inngangsbilletter til messen eller for å dekke deltakeravgiften for en konferanse./kongress.

Entreprenøren kan skaffe midler til deltakelse av:

messe eller konferanse/kongress
et arrangement i regi av PARP og Innovasjon Norge under nevnte messe eller konferanse/kongress
minst to forretningsmøter med to forskjellige emner som opererer på territoriet til landet der den nevnte messen eller konferansen/kongressen holdes
Som del av 1 økonomisk oppdrag kan en gründer få et engangsbeløp på 1800 euro for å dekke kostnadene ved en forretningsreise i utlandet og opptil 200 euro for å kjøpe inngangsbilletter til messen eller for å dekke andelen av deltakelse i en kongress/kongress , for maksimalt to personer. Du kan få støtte for organisering av opptil 2 økonomiske oppdrag. Det totale beløpet for midler til prosjektene er 50 000 euro. Dersom det totale støttebeløpet i de innsendte søknadene overstiger 110 % av det nevnte beløpet, stanses utlysningen kl. 16:00 dagen etter publisering av informasjonen.

Hvem kan få tilskudd?

– mikroentreprenører, små eller mellomstore entreprenører som leder en virksomhet på Republikken Polens territorium, bekreftet av en oppføring i det relevante registeret

– mikro, små eller mellomstore foretak som opererer på Kongeriket Norges territorium bekreftet ved registrering i det relevante registeret eller annet dokument utstedt av vedkommende myndighet i Kongeriket Norge

Hva er verdt å være oppmerksom på når du søker?

– økonomiske oppdrag organisert på messer og konferanser/kongresser angitt av PARP og Innovasjon Norge i vedlegg 2 til utlysningen vil bli samfinansiert
– som en del av det økonomiske oppdraget er søkeren pålagt å delta i:
– messer eller konferanser/kongresser,
– et arrangement i regi av PARP og Innovasjon Norge under de nevnte messer eller konferanser/kongresser,
– minst 2 møter av kommersiell karakter med 2 forskjellige emner som opererer på territoriet til landet der den nevnte messen eller konferansen/kongressen holdes.
– det økonomiske oppdraget som er utført må dokumenteres ved å vedlegge betalingsanmodningen:
– boardingkort eller andre dokumenter som bekrefter at du har foretatt en forretningsreise i utlandet,
– fullførte bekreftelsen på deltakelse i messer, arrangementer og møter i henhold til modellen referert til i vedlegg 8 til innkallingen,
– kopier av regnskapsdokumenter og betalingsbevis som bekrefter betaling av kostnadene for inngangsbilletter til messen eller av deltakeravgiftene til kongressen/kongressen.

Osgar Glaziere

"Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.