8 av 10 polakker ønsker produkter laget av resirkulerte materialer – Nytt

De aller fleste polske forbrukere forventer at produktene de kjøper er laget av resirkulerte materialer. De ønsker et bredere spekter av denne typen produkter, de forventer bedre merking og er klare til å justere forbruket for å redusere klimapåvirkningen. Dette er konklusjonene i den siste internasjonale Circular Voice-rapporten utarbeidet av Stena Recycling basert på forbrukerundersøkelser i fem land: Danmark, Sverige, Norge, Finland og Polen. Over 5000 respondenter deltok i studien, inkludert over 1000 på elven Wisla.

Circular Voice-rapporten, utarbeidet av industrileder innen avfallshåndtering og gjenvinning, Stena Recycling, viser at polske forbrukere, sammenlignet med respondenter fra andre land, har omfattende kunnskap om produkter laget med bruk av resirkulerte materialer. 80 % av polakkene som ble intervjuet anser det som viktig å ha et bredt spekter av denne typen produkter, som legger til rette for en bærekraftig livsstil. 8 av 10 respondenter ønsker at produsenter skal bruke resirkulerte råvarer i sine produkter og at produkter produsert på denne måten skal være tydelig merket. 65 % av de spurte polakkene mener at produkter laget med resirkulerte materialer er av samme kvalitet som de som er laget med nye materialer.

Polske forbrukere, i tillegg til å uttrykke sin mening om bærekraftige produkter, erklærer at de tar spesifikke handlinger. 38 % av de spurte innrømmet at de hadde gitt opp produkter eller tjenester som ikke var utviklet i henhold til prinsipper for bærekraftig utvikling det siste året. Hele 70 % av intervjuobjektene erklærte en delvis eller fullstendig endring i vaner og en justering av forbruket for å redusere klimapåvirkningen. Samtidig peker respondentene på hindringer ved kjøp av produkter laget av gjenvunnede råvarer. For hver femte Polo er en av barrierene for høye kostnader, for 28 % av intervjuobjektene er tilbudet av denne typen produkter for lite og 29 % av intervjuobjektene innrømmet at det er vanskelig å forstå hvilke produkter som faktisk ble laget med materialer. av utvinning. Interessant nok mener 41 % at produksjon og salg av ikke-resirkulerbare varer bør forbys.

– Hos Stena Recycling vet vi at jordens ressurser er begrenset. Vi er derfor styrt av troen på at alle materialer som allerede er i omløp må gjenbrukes, også takket være resirkulering. Vi ønsket å finne ut om europeiske forbrukere deler våre ambisjoner. Takket være forskningen som ble utført, lærte vi om barrierene de ser på dette området og deres holdning til resirkulerte materialer. Det er veldig interessant at så mange synes det er viktig at produktene er bærekraftige og at de bruker resirkulerte materialer. Produkter designet på denne måten er fremtiden og forbrukerne er klare til å endre seg med oss ​​– sier Fredrik Pettersson, administrerende direktør i Stena Recycling Sweden.

Vi resirkulerer og gjenbruker foreløpig bare 8,6 % av det vi produserer. Det betyr at minst 90 % av alle ressursene vi utvinner er bortkastet av oss. Derfor kan funnene i rapporten utført av Stena Recycling være optimistiske, fordi bare høy forbrukerbevissthet og press på produsenter kan fremskynde den nødvendige transformasjonen mot en sirkulær økonomi. Forskning utført av Stena Recycling viser at ifølge forbrukere er det bedrifter (33 %) og forbrukere (24 %) som er mest ansvarlige for å fremme bruken av resirkulerte materialer i produksjonen. I følge respondentene i Circular Voice-rapporten kom myndighetene angitt av 18 % av respondentene på tredjeplass i denne rangeringen.

– Der andre ser avfall, fokuserer vi på å gjenvinne råvarer som det med hell kan produseres nye, høykvalitetsprodukter fra. Stena Recycling i Polen har resirkulert materialer i over 20 år, og gitt dem nytt liv i nye produkter. Resultatene fra den internasjonale undersøkelsen bekreftet at bevisstheten til polakker i dette området er på et meget høyt nivå, ofte høyere enn i de andre landene som ble undersøkt. Dette er positivt, fordi kun felles handlinger, kombinert med innsats fra bedrifter og forbrukere, vil gi ønsket og nødvendig effekt i form av å bygge en mer bærekraftig fremtid – sier Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager i Stena Recycling.

850dd8f708e22cfb4785bc44c4c1c772

Shirley Hawarde

"Kaffeguru. Musikkspesialist. Vennlig skribent. Hengiven nettentusiast. Wannabe-analytiker. Fremtidig tenåringsidol."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.