Tilskudd fra norske fond som en mulighet for polske bedrifter

Innovasjoner innen miljøvern, maritim økonomi og teknologier som forbedrer livskvaliteten, for eksempel innen medisin: Polske selskaper gjennomfører allerede disse prosjektene i samarbeid med nordmenn under de norske fondene. Hovedmålet deres er også å stimulere til samarbeid mellom polske og norske bedrifter. Det lokale markedet tilbyr polske gründere interessante muligheter, men det er også vanskelig på grunn av sin lille størrelse og høye konkurranseevne. For å lette oppstarten arrangerer PARP en rekke møter og konferanser som lar nasjonale selskaper finne en norsk partner for realisering av joint ventures. Neste slike arrangement finner sted 21. oktober i år.

Føtter. Shutterstock

– Polen og Norge har nære økonomiske forbindelser. Til tross for at Østersjøen skiller dem, er de geografisk nær hverandre. Norge er, til tross for at det er et lite land med bare 5 millioner innbyggere, på topp ti av Polens viktigste økonomiske partnere. Norge er også i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, noe som gjør handel mye enklere. Verdien når rundt 3 milliarder dollar. årlig. Vi snakker om eksport fra Polen til Norge, samt import av produkter og varer fra Norge, sier Newseria Biznes-byrået Konrad Konieczny, programansvarlig i Innovasjon Norge.

Norge er ikke medlem av EU. Men takket være medlemskapet i EØS er tilgangen til det lokale markedet lettere for polske selskaper. De norske fondene bidrar også til dette, en spesiell finansiell mekanisme som kan brukes av polske mikro-, små og mellomstore bedrifter.

– Denne finansielle mekanismen gjør det mulig – nettopp ved å bygge partnerskap med norske selskaper – å skaffe finansiering til sine prosjekter og komme inn på det lokale markedet – sier Konrad Konieczny.

De norske midlene er Norges bidrag til å skape et grønt, konkurransedyktig og integrert Europa, som blant annet bidrar til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter og styrke de bilaterale relasjonene til landene i Sentral- og Sør-Europa og Østersjøen. Hav. De er tilgjengelige i land som ble med i EU etter 2003, det vil si også i Polen. De norske midlene for perioden 2014-2021 utgjør totalt 1,25 milliarder euro.

– Vi har allerede den tredje utgaven av de norske fondene. Polske gründere har allerede tjent mye på disse midlene – sier Michał Polański, direktør for entreprenørskapsstøtteavdelingen ved det polske byrået for forretningsutvikling. – Denne støtten kan oppnås på to måter. Først og fremst kan du søke om bidragene fordelt av PARP. Det er en direkte støtte, der gründere forbereder et prosjekt og skaffer finansiering eller medfinansiering til det. Det er også mulig å bruke norske midler indirekte. Alle midler brukt under disse midlene er senere inngått kontrakt med polske forretningsinstitusjoner eller offentlige institusjoner. Og de som til slutt gjennomfører disse prosjektene og kan tjene penger er polske gründere, fordi disse prosjektene utføres i Polen.

Disse midlene brukes til å finansiere blant annet «Business Development and Innovation»-programmet, verdt over 93 millioner euro, administrert av PARP. Polske selskaper kan søke om tilskudd til utvikling, implementering og kommersialisering av innovative teknologier, løsninger og produkter i tre kategorier: grønne teknologier, blå teknologier (fra havet og indre farvann) og teknologier som forbedrer livskvaliteten.

I tillegg gjennomføres det også en liten tilskuddsordning for kvinnelige gründere og bedrifter der kvinner eier eller har en avgjørende stemme i driften av virksomheten. I tillegg til å finansiere innovasjon og entreprenørskap, er hovedmålet med de norske fondene også å stimulere til samarbeid mellom polske og norske bedrifter.

– Takket være disse midlene er det mulig å gjennomføre prosjektet sammen med en norsk partner. Du kan også finne en partner for fremtidige økonomiske initiativ, ikke nødvendigvis finansiert av fondet selv. For dette formål organiserer vi en rekke arrangementer, møter og konferanser som lar oss finne en slik partner – forklarer direktøren for Entreprenørskapsstøtteavdelingen til PARP. – Vi har allerede planlagt syv arrangementer av denne typen, hvorav det første finner sted 21. oktober under Bygg Reis Deg-messen, dedikert til bygg. Det er imidlertid planlagt flere for dette og neste år.

– Når du leter etter norske samarbeidspartnere, er det verdt å bruke Reisestipendene, som tilbys av PARP, og besøke nettsiden som drives av det norske statlige byrået Innovasjon Norge. Denne siden heter TheExplorer.no og der kan du finne profilene til flere hundre norske bedrifter som leter etter utenlandske partnere for å utvikle sine virksomheter – legger Konrad Konieczny til.

Som han påpeker, er norske fond en fin måte å utvide økonomisk samarbeid med det lokale markedet, noe som gir polske selskaper svært attraktive muligheter.

– Den dominerende rollen i handelen mellom Polen og Norge spilles blant annet av sjøfart, transport og møbler, fordi Polen er en stor eksportør av møbler. Med fokus på SMB-sektoren kan man se at spekteret av sektorer som polske selskaper opererer i i Norge er mye bredere. Også her, blant andre aktiviteter knyttet til sirkulær økonomi, kan vi finne smarte byer eller ulike IT-løsninger. Det er også et stort potensial i energisektoren, innen solcellepaneler og vindparker – beregner Programansvarlig i Innovasjon Norge.

– På den ene siden er det norske markedet veldig attraktivt. Dette er markedet for velstående gründere og forbrukere som er klare til å kjøpe dyrere, men teknologisk avanserte løsninger. På den annen side er det også et vanskelig marked fordi det er lite og rammer gründere fra mange land, som også mottar bistand fra de norske fondene. Det er derfor vi oppfordrer polske selskaper til å kontakte oss og delta i disse arrangementene i samarbeid med PARP – legger Michał Polański til.

Kilde: newseria.pl

Shirley Hawarde

"Kaffeguru. Musikkspesialist. Vennlig skribent. Hengiven nettentusiast. Wannabe-analytiker. Fremtidig tenåringsidol."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.