Norsk oljefond 2020 steg 10,9 prosent

Foto av Judita Grigelytė (VŽ)

Landets sosialfond, som investerer norske oljeinntekter i fremtidige generasjoner, fikk 10,9 % eller 1,07 billioner i fjor. NOK (102 milliarder euro), støttet av raskt voksende andeler i teknologisektoren.

Torsdag la fondet frem fjorårets resultater, der fondets aksjeportefølje ga en avkastning på 12,1 %, avkastningen på investeringene i unoterte eiendommer var negativ og lik 0,1 % og investeringsporteføljens renteinntekter ga 7,5 %.

Fondet gikk 0,27 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

«Til tross for at pandemien satte sine spor i 2020, var det nok et godt år for fondet. Samlet sett var fondets avkastning den nest høyeste siden 1998 målt i kroner. Den høye avkastningen minner oss imidlertid også om at markedet verdien av fondet kan svinge betydelig i fremtiden, sier Oystein Olsen, styreleder i den norske sentralbanken, som det heter i presentasjonen.

Fondet tjente spesielt på å investere i store teknologiselskaper som ikke ble negativt påvirket av pandemien i fjor og har styrket sine posisjoner ytterligere.

«Tekniske firmaer i 2020 viste høyest avkastning, 41,9%. Dette skyldes hovedsakelig pandemien som har ført til massiv etterspørsel etter fjernpendling, utdanning, handel og underholdning,» sa Nicolai Tangen, fondets nye administrerende direktør.

Minst ytterligere 58 milliarder. Verdien av NOK-fondet ble styrket av gunstige endringer i valutakursen i fjor da kronen svekket seg mot de viktigste valutaene, og økte avkastningen på utenlandske investeringer.

2020 Ved utgangen av året var fondets verdi 10.914 billioner. NOK (€ 1.044 billioner). 72,8 % er investeringer i aksjer, 2,5 % – i unoterte eiendommer, 24,7 % – i renteinstrumenter.

Det er det største formuesfondet i verden, og står for nesten 1,5 % av alle børsnoterte aksjer i verden.

Fondet har vært til stor hjelp for det norske budsjettet når det gjaldt å gjenopplive økonomien under pandemien. I fjor tok landet ut 298 milliarder dollar fra fondet. NOK.

Fjoråret var uvanlig for globale pensjonsfond. Ifølge The Economist søkte 26 regjeringer i fjor ressurser fra velferdsfond, hvorav de samlet inn cirka 162 milliarder dollar. USD (134 milliarder euro) for å hjelpe økonomiene deres med å overvinne pandemien.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg – vi informerer deg med et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i «Verslo žinios», «Sodra», Registersenteret, etc. kilder