Norge vurderer EUs forslag om å forby russiske skip fra europeiske havner – EURACTIV.com

Norske myndigheter stiller spørsmål ved om de skal følge EUs forslag om å forby tilgang havner Europeere til alle russiske skip, men det kan være unntak fra dette tiltaket.

Denne uken presenterte EU-kommisjonens president Ursula Von der Leyen et forslag til den femte runden med EU-sanksjoner mot Russland, som inkluderer å forby russiske skip fra å gå inn i EUs havner og forby import av visse produkter, for eksempel sjømat. Dette forslaget ble deretter godkjent av EUs medlemsland på torsdag og vil være gjenstand for endelig godkjenning på fredag.

«Vi vil vurdere kommisjonens forslag og vurdere om det vil være behov for justeringer når sanksjonspakken innlemmes i norsk lovverk»sa den norske fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Liv Monica Stubholt, tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet, understreket at samarbeidet i fiskerisektoren har vært stabilt over lengre tid, noe som også er viktig for fiskerivirksomheten i det store nord.

«Det er ingen tvil om at sanksjonene setter det i tvil»sa han og la til at nye EU- og norske sanksjoner mot Russland kan utløse ytterligere motsanksjoner. «Disse kan påvirke norsk fiskeimport»fortalte han til Sjømat-konferansen i Bodø tidligere denne uken.

«Norske myndigheter tar selvfølgelig disse spørsmålene i betraktning når de gjør de strenge vurderingene av hva akkurat Norge bør være når det gjelder sanksjoner for Russlands angrep på Ukraina som bryter med folkeretten.»la hun til.

Det betyr ikke at fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland stopper umiddelbart, sier Andreas Østhagen, seniorforsker ved Fridtjof Nansen-instituttet, til det norske nyhetsnettstedet HNN.

«Poenget er at dette kan føre til en rekke kaskadeeffekter som potensielt kan sette samarbeidet om landadministrasjon i fare.»han har erklært.

MR. Østhagen la til at Norge flytter til et område der det må tenkes nøye og utover «Blindt etter EU-sanksjoner»hvorfor EU «må ikke tenke på samarbeid med Russland i Barentshavet eller på en fiskerivernsone utenfor Svalbard».

Osgar Glaziere

"Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.