Kringkastning: Kan Victory Park-monumentet rives? – Samfunn og politikk – Nyheter

Diskusjoner om riving av monumentet har dukket opp med en viss regelmessighet de siste årene. Sist de snakket om det på Saeima var for tre år siden. Alt endte uten resultater, fordi monumentet er beskyttet av avtalen som ble inngått mellom Latvia og Russland i 1994.

Representanten for Utenriksdepartementet, Jānis Beķeris, innrømmer at ingenting har endret seg i denne forbindelse: «Den juridiske statusen til denne bygningen i Pārdaugava er fortsatt anerkjent som gjenstand for denne avtalen. Latvia er fortsatt bundet av disse forpliktelsene.»

Saeima utenrikskommisjon ga imidlertid Justisdepartementet i oppdrag å utarbeide en juridisk løsning for riving av monumentet innen 15. april.

– Representantene for Justisdepartementet ser etter den beste løsningen, slik at denne lovreguleringen av spørsmålet om riving av monumentet blir så god som mulig, løst og opprettet så raskt som mulig, sa representanten for departementet. of Justice, Evija Rimšane, kortfattet.

Ieva Miłūna, professor i folkerett ved Riga University School of Law, mener at måten å trekke seg fra avtalen som ble inngått i 1994 er gitt av artikkel 62 i Wienkonvensjonen, hvis underavsnitt b sier at «en endring av omstendighetene endrer betydelig omfanget av forpliktelsene som skal oppfylles i henhold til kontrakten «.

Eksperten mener at Latvia i sammenheng med verdensbegivenheter har mulighet til å handle: «Dette er et monument over befrierne av Latvia fra det fascistiske Tyskland, og her er spørsmålet at Latvia i hovedsak var et offer for andre verdenskrig.

Nå, under disse forholdene, når Russland har vendt seg mot de demokratiske verdiene til et demokratisk land og verdensorden, som definert i FN-pakten, er det et visst grunnlag for å oppfordre til diskusjon og det faktum at det er mulig å avvike fra noen artikler i avtalen og det er mulig å demontere dette monumentet.»

Monumentet er ikke beskyttet av noen andre lover bortsett fra avtalen som ble inngått i 1994 mellom Latvia og Russland. Sjefen for Nasjonal forvaltning for kulturminner, Juris Dambis, uttaler i et brev til «Kultūršok» at det ikke er et statlig fredet kulturminne: «Det såkalte» Seiersmonumentet «som symboliserer tiden for den sovjetiske okkupasjonen det er et vitnesbyrd om propagandaen om den politiske makten i hans epoke av middelmådig kunstnerisk og arkitektonisk verdi.

Dette objektet er ikke et statlig fredet kulturminne, det har ikke vært foreslått å inkludere det i listen over statlige fredete kulturminner de siste årene.»

Osgar Glaziere

"Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.