Innvandrere til Norge: hvor mange, hvem er de og hvorfra?

Ifølge Statistisk sentralbyrå har Norge i dag en befolkning på 5 374 807. 790 497 innvandrere ble registrert i Norge. Antall utenlandsfødte som bor i Norge har økt med 3,3 % fra år til år. Migrasjonsindeksen i landet er positiv: 25 327 personer.

188 757 personer er født i Norge, men er barn av innvandrere. Derfor bor det i dag totalt 979 254 personer med innvandrerbakgrunn i Norge, eller 18,2 prosent. alle populasjoner.

Norsk reaksjon på innvandrere

Ifølge Statistisk sentralbyrå har den norske befolkningens holdning til utlendinger blitt mer positiv de siste 10 årene. Mellom 2010 og 2019 økte antallet personer som «virkelig er enige» i at de fleste innvandrere beriker norsk kulturliv fra 34 til 38 prosent.

2019 sa 8 prosent av innbyggerne at de var «fast overbevist» om at innvandrere økte usikkerheten i samfunnet. 2010 var dette 11 prosent. Antall personer som er enige i dette utsagnet falt også med 36 %. opptil 24 prosent

På spørsmål om nordmenn mener at innvandrere «gir et betydelig bidrag til arbeidssfæren», 31 % både i 2010 og 2019. Kun 3 % av de spurte var helt enig, sterkt uenig.

56 prosent nordmenn mener at mulighetene for flyktninger og asylsøkere til å få oppholdstillatelse i Norge bør forbli de samme som i dag.

Hvor kommer innvandrere fra?

De fem beste landene innvandrere som bor i Norge kommer fra er Polen, Litauen, Sverige, Syria og Somalia. 48 prosent. alle mennesker med innvandrerbakgrunn kommer fra Europa. 33,5 prosent kommer fra Asia, 14 prosent. – fra Afrika, 2,9 prosent. – fra Latin-Amerika, 1,3 prosent. – fra Nord-Amerika.

Hvor bor innvandrere?

Byen med flest innvandrere i Norge er Oslo. Hovedstaden har for tiden 25 prosent. ikke norsk. Nesten 30 prosent. Osloboere er innvandrere eller barn av innvandrere. I forsteder som Sondre Nordstrand, Stovner og Alna er halvparten av befolkningen innvandrere.

For tiden vokser innvandrerbefolkningen i Oslo raskere enn den norske befolkningen. Den største etniske minoriteten i byen er pakistanere. En god del er også svensker, polakker og somaliere.

Mindre enn 5 % bor på den vestlige delen av landet. innvandrere. I Bergen, Norges nest største by, utgjør personer med innvandrerbakgrunn kun 1,5 %. befolkning. Den største gruppen av etiske minoriteter i Bergen er polakkene.

I Hammerfest, den nordligste byen i Norge, 13,5 prosent. befolkningen er ikke norsk.

Norge er mindre mikrosegregert, noe som gjør at innvandrere fra ikke-europeiske land er jevnere fordelt på resten av befolkningen. Riktignok er Oslo et unntak. Forskerne peker på at det å bo utenfor byen i Norge kan være et attraktivt alternativ for enkelte innvandrere, da det kan være lettere å finne arbeid i slike områder.

Hvor mange utlendinger blir offisielt norske statsborgere?

I følge SSB ble 13 200 personer norske statsborgere i 2019. I løpet av de siste 10 årene har 138 479 personer blitt norske statsborgere. De fleste av disse nye statsborgerne kom fra Asia (inkludert Tyrkia og Kypros) og Afrika. Mer enn halvannet tusen nye borgere kommer fra Europa. 700 nye statsborgere var tidligere statsløse eller deres nasjonalitet er ukjent.

Hva motiverer deg til å komme til Norge?

De vanligste årsakene SSB oppgir er arbeid, familie og realfag. 2019 var den mest populære grunnen jobb.

For tiden er de største innvandrergruppene på arbeidsmarkedet polakker (99 000) og litauere (39 000).

Den nest mest populære årsaken til migrasjon er familiebedrift, den tredje er asyl og den fjerde er vitenskap. 2019 Sysselsettingsgraden for innvandrere i Norge var 66,9 %. (69,5 prosent på landsbasis) Arbeidsledigheten blant innvandrere var 7,7 prosent. (i landet – 3,7 prosent)

2020 Det var 238 281 personer med flyktningopprinnelse i Norge (4,4 % av den totale norske befolkningen).

De fleste av flyktningene kommer fra Asia, etterfulgt av Afrika.

Utarbeidet av n. lokale.

Jeg likte det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Innvandrere til Norge: hvor mange, hvem er de og hvorfra?

sfgdfg

Osgar Glaziere

"Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.