Inntjening norske eiendomsfond i første halvår – nesten 95 milliarder. EUR
Nicolai Tangen, leder av Pensjonskassen. Foto Håkon Mosvold Larsen (NTB Scanpix)
Det norske statlige formuesfondet, det største i sitt slag i verden, sa onsdag at det hadde tjent nesten 95 milliarder euro i første halvår i år. EUR.

Det oljerike Norge opprettet fondet på 1990-tallet for å beskytte økonomien mot svingninger i råvareprisene og for å finansiere velferdsstatens fremtidige behov.

Ved utgangen av juni nådde fondets verdi 11,7 billioner. NOK (1,3 billioner dollar, 1,1 billioner euro) og tre fjerdedeler av investeringene ble gjort i ulike utenlandske og internasjonale selskaper.

I de første seks månedene i år ga fondet en avkastning på 9,4 %, eller 990 milliarder. NOK (111 milliarder USD, 94,7 milliarder EUR).

Fondsleder Nicolai Tangen bemerket at avkastningen var drevet av investeringer i energi-, finans-, helse- og teknologisektorene.

Gjengivelse av informasjon fra BNS nyhetsbyrå i media og på nettsider uten skriftlig samtykke fra UAB BNS er forbudt.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg – vi informerer deg med et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i «Verslo žinios», «Sodra», Registersenteret, etc. kilder