Hvorfor er Norge et så rikt land?

Norge anses generelt for å være et av de rikeste landene i verden. Men hvorfor er landet så rikt og hva har ført til dets velstand?

Hvor rikt er Norge?

Mange mener at Norge var et relativt fattig land før oppdagelsen av olje og gass i Nordsjøen.

Imidlertid er denne forståelsen ikke helt korrekt, siden for eksempel det nittende århundre. Norske eiendeler var faktisk på eller litt under det europeiske gjennomsnittet på den tiden.

Det er riktig at Norge først nylig har falt bak andre skandinaviske land, Sverige og Danmark.

– Før oppdagelsen av olje på 1960-tallet var Norges inntekter omtrent 10-20 % mindre enn Danmark og Sverige, sier Halvor Mehlum, professor ved Universitetet i Oslos økonomiske fakultet.

I dag er situasjonen imidlertid litt annerledes: Norges inntekt er nå mellom 10 og 20 prosent. større enn de to andre skandinaviske landene, forklarer professoren.

Norge er i dag det fjerde rikeste landet i verden målt i BNP per innbygger. Tall fra Det internasjonale pengefondet viser at BNP per innbygger i Norge i dag er rundt 82.000 dollar.

Både Sverige og Danmark er blant de rikeste: Sverige har et BNP per innbygger på rundt 58 000 dollar og Danmark rundt 67 000 dollar.

De tre rikeste landene i verden målt i BNP per innbygger er Luxembourg (131 000), Irland (94 000) og Sveits (94 000).

BNP per innbygger i Litauen er rundt 22 000 dollar.

Hvorfor er Norge rik?

Som mange tror har olje en betydelig innvirkning på Norges økonomiske situasjon.

Ifølge professor H. Mehlum er «svart gull» viktig for norsk økonomi av tre grunner.

«Olje er viktig av tre hovedgrunner. For det første ga det betydelige inntekter til norsk økonomi, både i offentlig og privat sektor. For det andre ga den eksportinntekter som kunne brukes til å betale for import. For det tredje skapte det en hel veldig produktiv industri, forklarer Mehlumas.

Men selv om olje har hatt stor betydning for utviklingen av norsk økonomi, er det ikke den eneste grunnen til Norges velstand.

«Norge er rikt på utdannet arbeidskraft, en produktiv offentlig og privat sektor og rikelige naturressurser. I tillegg kan Norge kjøpe ulike varer, som klær, til lave priser på internasjonale markeder og selge andre varer, som laks. , kl. gunstige priser i de samme markedene», sier H. Mehlumas.

Derfor var det ikke Norges oljeinntekter som bidro til det skandinaviske landets velferd, men hva landet hadde gjort med de inntektene.

Norge styrer oljeinntektene til Statens pensjonsfond, det største statlige formuesfondet i verden. Generelt er en statlig pensjonskasse – eller oljefond – et enormt sparefond som tjener penger på å investere i mer enn ni tusen selskaper rundt om i verden.

Fondet er verdt cirka 11 billioner kroner eller 1 trillion dollar. Fondets verdi kan verifiseres i sanntid her.

Aksjefondet er en sentral kilde til offentlig finansiering: Omtrent hver femte krone av statens utgifter kommer fra dette fondet. Uten et aksjefond ville regjeringen måtte kutte utgifter drastisk eller heve skattene betydelig, forklarer Mehlum.

Oljefondet frakter ikke bare materielle goder, men spiller også en viktig rolle i det norske offentlige velferdssystemet, og investerer i helsevesen, utdanning og velvære.

Norge er det sjette lykkeligste landet i verden, ifølge årets FNs verdenslykkeundersøkelse. I følge denne studien skyldes denne lykken delvis generøst finansierte velferdssystemer (trygd), utdanning og helsevesen. Dette er grunnen til at Norge ikke bare er et av de rikeste landene, men også et av de lykkeligste landene i verden.

Vil Norge forbli rikt når det ikke er mer olje og gass?

Når det gjelder Norges rike naturressurser, er det en slags elefant i rommet. Hva vil skje med økonomien når olje og gass går tom eller rett og slett blir foreldet?

Når oljefelt går tom eller etterspørselen etter olje faller dramatisk på grunn av overgangen til grønnere energikilder, vil økonomien rammes hardt.

– Når Norge slutter å utvinne olje og selge den til høye priser, vil økonomien gjennomgå alvorlige endringer, da det blir mange høyt betalte jobber, lønnsomt næringsliv og skatteinntekter, sa Mehlum.

«Denne overgangen vil bli dempet av stiftelsen. Dette er svært viktig fordi regjeringen vil kunne fortsette å bruke fondet selv om oljeprisen faller,» la professoren til.

Hvordan fondet skal forvaltes og suksessen til dets tusenvis av investorer vil også være en avgjørende faktor for å avgjøre om Norge forblir velstående i fremtiden.

«Hvis aksje- og obligasjonsmarkedsavkastningen holder seg på dagens nivå, vil fondet forbli viktig i lang tid fremover. Men faller det kraftig vil fondet gå i oppløsning,» avslutter H. Mehlumas.

Utarbeidet av thelocal.no og imf.org.

Jeg likte det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvorfor er Norge et så rikt land?

sfgdfg

Osgar Glaziere

"Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.