Hvordan sikrer Norge rettferdig lønn?

Det er ingen felles minstelønn for alle områder i Norge, men det betyr ikke at en arbeidsgiver kan slippe unna med den lønnen de vil.

For mange nykommere er høy lønn en av hovedårsakene til å komme på jobb i Norge (eller et annet nordisk land). Ifølge Eurostat var timelønnskostnaden i Norge i 2019 € 50, som er betydelig høyere enn i noe annet EU-land.

I fjor tjente nordmannen som jobber fulltid i snitt 48.750 kroner (omtrent 4.750 euro) før skatt, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Per 2019 I følge Statistisk sentralbyrå var gjennomsnittlig månedslønn i jordbruk, skogbruk og spesialisert fiskeri 35.170 kroner. Gjennomsnittslønnen til akademiske spesialister var 54 240 kroner.

Ansatte i service- og salgssektoren tjente i gjennomsnitt 35 150 kroner og håndverkere tjente 39 550 kroner.

Gjennomsnittslønnen til bygningsarbeidere var 44.570 kroner. Transport- og lagerarbeidere tjente i gjennomsnitt 46 720 kroner i måneden, mens de i kunst- og underholdningssektoren tjente 41 210 kroner.

Gjennomsnittlig månedslønn til ledere i finanssektoren var 87.420 kroner, ledere for barneomsorgsinstitusjoner – 53.430 kroner, og reklame- og PR-ledere – 67.920 kroner.

Median månedlig inntekt for sykepleiere var 46 810 kroner, tannleger 64 900 kroner, kostholdseksperter og kostholdseksperter 50 650 kroner, familieleger 70 410 kroner og legespesialister 85 180 kroner.

SSB fant også at gjennomsnittlig månedslønn til en førstegenerasjonsinnvandrer på heltid (ikke av norsk avstamning) var 44 180 kroner.

Men selv om norske lønninger virker solide, kan folk som nylig har flyttet til landet bli overrasket over at det ikke er noen offisiell felles minstelønn her.

Her avtales lønn generelt gjennom forhandlinger mellom fagforeninger og individuelle arbeidsgivere eller deres organisasjoner. Dette kalles tariffavtale.

Videre regulerer tariffavtalen også arbeidstid, overtid, ferier, pensjoner og permitteringsfond.

Dersom arbeidstakeren er omfattet av tariffavtale, anses enhver klausul i arbeidsavtalen som bryter med tariffvilkårene som ugyldig. Dette kalles invariansprinsippet (ufravikeliget).

Av den grunn oppfordres nykommere til Norge til å vurdere å melde seg inn i en fagforening.

Imidlertid har ikke-fagforeninger også en minstelønn i mange sektorer, spesielt de med et stort antall utenlandske eller midlertidig ansatte.

På denne måten er målet å forhindre utnyttelse og sosial dumping i områder hvor arbeidstakere kan ha vanskeligere for å organisere seg.

Arbeidstilsynet har utarbeidet en liste over minstetimelønn for voksne arbeidstakere i enkeltområder. Avhengig av en rekke faktorer – ferdighetsnivå, overtid, arbeidstid og andre – kan arbeidsgiveren være pålagt ved lov å betale høyere lønn.

Minste timelønn i enkelte sektorer:

Bygg – kr 196,50
Offshore byggenæring – 162,60 kroner
Landbruk og hagebruk – kr 123,15
Renholdsarbeid – 187,66 NOK
Fiskeforedlingsbedrifter – kr 183,70
Elektriker – kr 189,52
Veigodstransport – kr 175,95
Persontransport med personbuss – 158,37 NOK
Hotell, restauranter og servering – kr 134,09

I tillegg kan arbeidsgiver ved behov bli pålagt å betale for opphold og arbeidsklær.

Arbeidstilsynet sikrer etterlevelse av reglene og kan gi instrukser eller ilegge sanksjoner ved manglende overholdelse av reglene. Ved alvorlige overtredelser kan arbeidsgiver meldes til politiet.

Utarbeidet av thelocal.no.

Jeg likte det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvordan sikrer Norge rettferdig lønn?

sfgdfg

Osgar Glaziere

"Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.