Hva EU gjør for å forbedre aktuell folkehelse

Helsefremming, sykdomsforebygging

EU arbeider for å fremme god helse, forebygge og kontrollere spredning av sykdommer, blant annet på områdene kreft, psykisk helse og sjeldne sykdommer. European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) gir folkehelsekommunikasjon og sykdomsinformasjon.

Kreft

Kamp mot kreft det har alltid vært en EU-prioritet. EU investerer i forskningsprosjekter og opplæringsprogrammer, vedtar lovgivning og utfyller medlemslandenes innsats ved å fremme utveksling av informasjon og beste praksis. Det forventes at EU-kommisjonen innen utgangen av 2020 vil presentere et ambisiøst prosjekt Europeisk plan for å bekjempe kreft – Europeisk plan mot kreft.

Tobakk

Forbruk av tobakk forårsaker nesten hvert år 700 000 døde tilfelle i EU. Det oppdaterte EU-tobakksdirektivet, hvis hovedmål er å gjøre røyking mindre attraktivt for unge mennesker, vil gjelde fra 2016. Rådets anbefaling fra 2009 om røykfrie miljøer i EU oppfordrer medlemslandene til å innføre lovgivning for å beskytte innbyggerne mot eksponering for tobakk. røyk på offentlige steder, kollektivtransport og arbeidsplassen.

Sjeldne sykdommer

Det er rundt 30 millioner berørte mennesker i EU en sjelden eller kompleks sykdom. For å hjelpe til med å diagnostisere og behandle sykdommer ble EU opprettet i 2017 Europeisk referansenettverk (ERT). Eksisterende virtuelle nettverk samler fagpersoner fra forskjellige land som arbeider på forskjellige felt, for eksempel pasientsikkerhet eller forebygging av antimikrobiell resistens.

Antimikrobiell resistens

Antimikrobiell resistens Antibiotika fortsetter å øke, drevet av faktorer som misbruk eller overforbruk av antibiotika i menneske- og dyremedisin eller mangel på nye antibiotika. EU dør hvert år av resistente mikrobielle infeksjoner ca 33 000 mennesker.

EUs handlingsplan for antimikrobiell resistens for 2017 har som mål å fremme personlig hygiene og bevissthet om risikoen ved overforbruk, selvmedisinering og forskning. En ny forskrift om veterinærmedisiner ble vedtatt i 2018, som begrenser bruken av antibiotika i landbruket, reduserer sjansene for at antibiotikaresistente bakterier kommer inn i maten og overføres fra dyr til mennesker.

Vaksiner

Flere EU-land står overfor utbrudd av vaksineforebyggende sykdommer, som meslinger, på grunn av utilstrekkelig vaksinasjonsrater. I en resolusjon vedtatt i 2018 ber MEP-er kommisjonen om å fremme en mer harmonisert vaksinasjonskalender over hele EU, for å sikre større åpenhet i vaksineproduksjonen, ved å støtte en såkalt felles innkjøpsavtale som vil tillate EU-land å kjøpe vaksiner på et lavere pris.

Ealdwine Thatchere

"Henivne zombieforsker. Uhelbredelig matspesialist. Lidenskapelig nettinteressert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.