Et enhetlig system for innsamling av landbruksarealdata vil bli opprettet – i Latvia – Nyheter – TVNET

Systemet vil sikre overholdelse av EUs (EU) regelverk i en rekke landbruksområder, samt samle inn og oppdatere data om agrokjemisk forskning, jordkartlegging og karbonovervåking av landbruksområder.

Det enhetlige informasjonssystemet vil gi ytterligere jorddata til arealforvaltere for å fremme mer effektiv bruk av landbruksproduksjonsressurser, sikre produktkvalitet og opprettholde konkurranseevnen til sektoren, samtidig som belastningen på landbruket reduseres og økosystemene bevares, forklarer Landbruksdepartementet. .

De akkumulerte jorddataene skal brukes av offentlige forvaltninger og vitenskapelige institusjoner i utvikling og implementering av klimapolitikk og vil øke kunnskapen til eksperter på bærekraftig jordforvaltning.

For tiden er oppdatering av jordkartleggingsresultater og karbonovervåking i hele Latvia finansiert av Norwegian Financial Mechanism-prosjektet. På slutten av dette prosjektet bør det gis offentlige midler til kartlegging av landbruksarealer og relatert karbonovervåking, samt for oppdatering og vedlikehold av informasjon i jordkartleggings- og karbonovervåkingsdatabasen.

Landbruksarealforvaltningssystemet vil bli integrert i National Crop Monitoring Information System.

Loven forbedrer også høringsprosessen for å styrke samarbeidet med bonde-NGOer og for å involvere et bredere spekter av bonde-NGOer i beslutningsprosessen.

Landbruksdepartementet forventes å rådføre seg med Det rådgivende rådet for bønders frivillige organisasjoner under utvikling og gjennomføring av landbruks- og bygdeutviklingspolitikken.

Loven gir også fullmakt til Ministerrådet til å bestemme sammensetningen, funksjonene, pliktene og oppgavene til Farmers Advisory Council, derfor vil driften av Farmers Advisory Council være underlagt statlige forskrifter.

Endringen fastsetter også at regjeringen har fullmakt til å fastsette prosedyren for anerkjennelse og tilbaketrekking av produsentorganisasjoner, sammenslutninger av produsentorganisasjoner og bransjeorganisasjoner, driftsvilkår og kontrollprosedyrer, samt å bestemme institusjonen som skal anerkjenne og overvåke slike grupper og organisasjoner, støtte og overvåke dem.

Osgar Glaziere

"Tilsatt for anfall av apati. Reiseelsker. TV-spesialist. Frilansskribent. Webaholic."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.