Energitilsynet varsler at strømprisene vil holde seg høye i år

Høye energipriser, som øker levekostnadene for norske husholdninger, kan bli uunngåelig en vinter til, advarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Regjeringen sa at regjeringen burde være klar til å utvide økonomisk støtte.

Strømprisene i Norge har lenge vært på et rekordhøyt nivå, noe som byr på mange utfordringer. Høye energipriser i Norge vil trolig vedvare gjennom disse årene, forklarer Inga Nordberg, SNEs direktør for energi og rabatter.

– Nå ser vi at vi bør være forberedt på høye priser, mye høyere enn vi er vant til. Ikke bare nå, men også om sommeren og trolig neste vinter, sa I. Nordberg.

Selv om energiprisene generelt faller om våren og forventes å gjøre det i år, er det mer sannsynlige scenarioet at prisene vil holde seg høye gjennom hele året, sa Nordberg.

Ifølge henne bør familier være forberedt på «sommerpriser som vil avvike lite fra vinterpriser».

Utsiktene for høye strømpriser på mellomlang sikt er imidlertid fortsatt usikre. Disse prisene i Norge påvirkes hovedsakelig av to faktorer: gassprisen og nedbørsnivået (regn og snø).

Den første faktoren, prisen på gass, er full av usikkerhet om den nåværende sikkerhetssituasjonen i Ukraina, med lite vann i reservoarene og for tiden lave snønivåer i fjellene, selv om dette «kan endre seg raskt», sa Nordberg.

Regjeringen kunngjorde i januar en ytterligere økning i subsidiene for strømregningen, med fornyelsen av prosjektet lansert i desember, med regjeringen som dekker opptil 55 %. strømregninger hvis spotprisen overstiger 70 euro per kilowattime. Spotprisen er råprisen på energi betalt av børser og energiselskaper.

Opposisjonen og kritikerne var raskt ute med å påpeke at prosjektet som ble presentert i desember var utilstrekkelig. Regjeringen har derfor varslet at den ikke vil dekke 80 % men hele 80 %. strømregninger.

Kompensasjonsplanen trådte i kraft i desember 2021 og vil løpe frem til mars i år.

På spørsmål om regjeringen bør vurdere å forlenge denne kompensasjonsplanen, svarte Nordberg: «Jeg tror det vil være en av tingene som må vurderes i fremtiden».

Statistisk sentralbyrå viser også at den norske konsumprisindeksen økte med 3,2 % mellom januar 2021 og samme måned i år.

Forbrukerprisindeksen registrerer prisene på varer og tjenester som etterspørres av norske husholdninger.

Ifølge Statistisk sentralbyrå var økende strømpriser og nettleie blant hovedfaktorene som bidro til oppgangen i konsumprisindeksen. Disse prisene har steget om lag 19,7 prosent i løpet av de tolv månedene siden begynnelsen av fjoråret til begynnelsen av dette året.

Hvis ikke regjeringen hadde innført en plan for å kompensere inntil 80 % ifølge SSB. strømregningen, vil denne økningen være nær 70 %.

Utarbeidet av thelocal.no og nrk.no.

Jeg likte det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Energitilsynet varsler at strømprisene vil holde seg høye i år

sfgdfg

Ealdwine Thatchere

"Henivne zombieforsker. Uhelbredelig matspesialist. Lidenskapelig nettinteressert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.