Det norske oljefondet hentet inn 38 milliarder dollar i første kvartal. EUR
Foto Reuters / Scanpix

Norges største formuesfond Norges suverene formuesfond genererte om lag 38 milliarder dollar i første kvartal. Euroen har økt investeringene i verdipapirmarkedene.

Ved utgangen av mars var verdien av det store fondet, som akkumulerer statlige inntekter fra oljesalg, på 11 billioner kroner (1,1 billioner euro).

Fondet investerte 4 % i første kvartal. Investeringsaksjene, tilsvarende 73,1 % av fondsporteføljen, genererte 6,6 % gr.

Oppgangen i aksjemarkedet var i stor grad drevet av finans- og energisektoren, sa fondets visedaglig leder, Trondo Grande, i en melding.

Fondet går også tilbake til eiendomsinvesteringer, som representerer 2,5 % av aktivaene og hvis inntekt har økt med 1,4 %. Investeringsobligasjoner (som utgjør nesten en fjerdedel av porteføljen) hadde et tap på 3,2 %.

I mellomtiden hentet regjeringen 83 milliarder dollar fra fondet for å balansere budsjettet. NOK.

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. kilder