Det legges opp til vesentlig endring av prosedyren for bruk av foreldre- og farskapspenger

Etter møtet bemerket kommisjonsleder Andris Skride (AP) at de planlagte endringene er et skritt mot å styrke balansen mellom arbeid og privatliv for å involvere begge foreldrene så mye som mulig i opplæringen av barnet.

Kommisjonen vil fortsette å arbeide med disse lovendringene, og søke best mulige løsninger, i samråd med ansvarlige myndigheter og arbeidslivets parter.

Det er sett for seg at for omsorgen for et barn skal samme barn ha rett til å velge den samlede perioden for å motta foreldrepengene, som består av foreldrepengene og den ikke-overførbare delen av foreldrepengene. Det vil være mulig å velge en av følgende stønadsperioder – 18 måneder, hvorav 14 måneder fra barnets fødsel kan brukes opp til halvannet år, men den ikke overførbare delen kan benyttes av hver forelder til barnet er åtte år.

Den andre mulige valgfrie perioden vil være 12 måneder, hvorav åtte måneder fra barnets fødsel kan brukes frem til fylte ett år, men den ikke-overførbare delen kan benyttes av hver forelder frem til fylte åtte år.

Lovforslaget legger også opp til at begge foreldrene skal kunne bruke den ikke-overførbare delen av foreldrepengene frem til barnet fyller åtte år, det vil være mulig å bruke den samtidig og motta foreldrepengene samtidig. tid i denne perioden. Det er sett for seg at for hver forelder over en tomånedersperiode beregnes foreldrepengene på grunnlag av fagets gjennomsnittlige bidragslønn og utbetales i den grad foreldrene har valgt å motta foreldrepengene.

Innholdet fortsetter etter annonsen

Reklame

Det legges også opp til å fastsette i hvilke tilfeller en av foreldrene fortsatt vil kunne benytte den ikke-overførbare delen av den andre forelderen. Dette er tilfellet dersom barnets farskap ikke er anerkjent eller konstatert, den andre forelderen er død eller den andre forelderen er fratatt eller omsorgen avsluttes.

Vilkårene for muligheten til å bruke den ikke-overførbare delen av den andre forelderen vil også gjelde for en av adoptantene, hvis omsorg og tilsyn adoptanten overføres til retten før godkjenning av adopsjonen ved avgjørelse fra Foreldrehjemsdomstolen. Det er også tenkt å sørge for et fosterfamiliemedlem som har inngått en avtale med den lokale myndigheten, en verge eller annen person som, i henhold til avgjørelsen fra Foreldrehjemsdomstolen, faktisk har omsorg for og oppdra et barn dersom slike personer krever foreldreskap. fordel, er notert i «merknaden.

Samtidig med lovendringene er det meningen at fedrepengene skal gis og utbetales i ti virkedager.

Det er også sett for seg at dersom barnets farskap ikke blir anerkjent eller konstatert, har en annen person rett til ti virkedager permisjon for å ta seg av barnet etter anmodning fra barnets mor.

Disse lovendringene vil bli vedtatt for å overholde forfatningsdomstolens setning fra 2020 i tilfelle permisjon for fødsel. På det tidspunktet erklærte retten uforenlig med grunnloven rettsstaten, som forbyr partneren til barnets mor å ta permisjon for fødselen av et barn, og understreket at Satversme pålegger lovgiveren en forpliktelse til å sikre det juridiske beskyttelse av familier av samme kjønn.

For at lovendringene skal tre i kraft, må de støttes av Saeima i tre andre lesninger.

Rapporter en feil i artikkelen

Marker den feilstavede teksten og trykk Ctrl+ Enter.

Stanford Bone

"Typisk alkoholutøver. Subtilt sjarmerende sosiale medier-elsker. Freelance zombie-forsker. Popkultur-banebryter."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.