Det har gått 18 år siden Latvia ble medlem av EU

Utenriksdepartementet minner om at EU er den største handelsblokken i verden, euroen er den nest største valutaen i verden og innbyggerne har rett til å studere og jobbe i alle medlemslandene. EU er verdensledende når det gjelder å bekjempe klimaendringer og gi utviklingshjelp, fremme demokrati, grunnleggende friheter og rettsstat utenfor sine grenser.

Departementet understreker videre at, som svar på Russlands militære invasjon av Ukraina, bruker EU sin diplomatiske og økonomiske innflytelse til å hjelpe Ukraina og det ukrainske folket. Sammen med sine transatlantiske partnere har EU innført enestående sanksjoner mot Russland.

Utenriksdepartementet minner også om at Ukraina offisielt har søkt om å bli medlem av EU og Latvia støtter Ukrainas tiltredelse til EU, noe som bekreftes av landets høytstående embetsmenn og Saeima, som stemte 3. mars for å gi Ukraina kandidatstatus.

Fakta om Latvias integrering i EU

  • Den 13. oktober 1995 signerte president Guntis Ulmanis og statsminister Maris Gailis Latvias offisielle søknad om EU-medlemskap.
  • I 1996 ble det nasjonale programmet for integrering av Latvia i EU godkjent, European Integration Council ble opprettet og en delegasjon fra EU-kommisjonen startet sin virksomhet i Latvia.
  • I 1997 ble en latvisk representasjon til EU åpnet i Brussel. Den ikke-statlige organisasjonen «European Movement in Latvia» har begynt å operere i Latvia.
  • I desember 1999 vedtok Helsingforsrådet å åpne tiltredelsesforhandlinger med Latvia. Beslutningen om Latvia var basert på fremdriftsrapportene fra EU-kommisjonen.
  • 16. april 2003 undertegnet president Vaira Vike-Freiberga, statsminister Einars Repše, utenriksminister Sandra Kalniete og hovedforhandler Andris Ķesteris en EU-tilslutningsavtale på vegne av Latvia i Athen.
  • En folkeavstemning om Latvias tiltredelse til EU ble holdt 20. september 2003. 66,97 % av latviske borgere stemte for, 32,26 % mot.
  • 1. mai 2004 ble Latvia fullt medlem av EU.
  • I desember 2007 sluttet Latvia seg til Schengen-avtalen, som sørger for avskaffelse av kontroller ved indre grenser og i havner av statsborgere i medlemsstatene. Kontroll ved land- og sjøgrenser ble opphevet 21. desember 2007 og ved flyplasser 30. mars 2008.
  • 1. januar 2014 ble Latvia med i eurosonen, og erstattet lat med EUs felles valuta, euro, og ble det attende landet i eurosonen.
  • I første halvdel av 2015 hadde Latvia formannskapet i EUs råd.

Rapporter en feil i artikkelen

Marker den feilstavede teksten og trykk Ctrl+ Enter.

Stanford Bone

"Typisk alkoholutøver. Subtilt sjarmerende sosiale medier-elsker. Freelance zombie-forsker. Popkultur-banebryter."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.