Den norske sentralbanken hever grunnrenten til 0,75 prosent
Norges sentralbank ligger i Oslo. Foto av Ints Kalnins (Reuters / Scanpix)
Den norske sentralbanken hevet styringsrenten fra 0,5 % til 0,75 %, og viser til at krigen i Ukraina har økt usikkerheten, og legger til at norsk økonomi fortsatt har utsikter til videre vekst.

Sentralbanken sa at den var bekymret for at krigen i Ukraina kan føre til langsommere global vekst enn forventet, ikke bare i møte med økende inflasjon, men også risikoen for raskere pris- og lønnsvekst. På grunn av kapasitetsbegrensninger og ytterligere global global vekst. vekst prispress.

Hvis de langsiktige utsiktene for høy inflasjon vedvarer, kan rentene stige raskere, sa banken i en uttalelse.

Ida Wolden Bache, visedirektør i banken, sa at opphevelsen av pandemierestriksjonene i Norge har ansporet økonomisk aktivitet, inkludert økt sysselsetting og kapasitetsutnyttelse over gjennomsnittet.

I. Wolden Bache sa at lønnssatsen i birel sannsynligvis vil økes ytterligere.

Ifølge banken er prognosen for renten høyere enn i desemberrapporten og viser at den innen utgangen av 2023 vil nå bare 2,5 %.


Gjengivelse av BNS-informasjon i media er forbudt i media og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS».

Velg selskapene og temaene som interesserer deg. kilder.