Den kjente atlanterhavslaksen står på listen over truede arter i Norge

Atlantisk laks knyttet til Norge er inkludert i listen over truede eller truede arter.

For første gang er vill atlantisk laks inkludert i «rødlisten», en database over truede og truede arter i Norge. Bestanden av disse laksen har halvert seg de siste 40 årene.

Denne fisken, regnet som et av symbolene til Norge og populær i mytologien, er klassifisert som «Nær truet» på rødlisten vedlikeholdt av Artsdatabasen på grunn av dens synkende ressurser.

– Hovedårsaken til at arten er på rødlista er at vi ser en nedgang i disse fiskene, sier Snorre Henriksen, senior artsdatabasekonsulent.

Lus og sykdommer som spres av laks som rømmer oppdrettsanlegg er hovedårsaken til nedgangen i lakseantallet, sier artsovervåkingseksperter.

«Lakseoppdrettsrelaterte infeksjoner er en betydelig trussel,» sa Species Data Bank.

Mellom 1983 og 2019 gikk antallet voksen laks som returnerte fra havet til gyteområder ned med 51 %.

Et annet dyr med tilknytning til Norden, hjorten, kommer også på rødlista. Den mest innflytelsesrike faktoren i denne arten anses å være invasjonen av hjorthabitater.

Henrixen sier artsdatabasen har registrert at klimaendringene begynner å true mange arter.

– Den store endringen er at de fleste arter er truet av klimaendringer. Dette er en betydelig endring fra forrige gang rødlista ble oppdatert, sa Henriksen.

Totalt er 333 arter nå oppført og 309 fjernet. Listen inkluderer 2 752 arter. Listen ble sist oppdatert i 2015.

Utarbeidet av thelocal.no.

Jeg likte det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Den kjente atlanterhavslaksen står på listen over truede arter i Norge

sfgdfg

Edgarda Thornee

"Lidenskapelig spiller. Venn av dyr overalt. Generell alkoholevangelist. Banebryter for sosiale medier. Zombie-nerd."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.